Om scoutkåren

Som en av de första scoutkårerna i Sverige startade Stocksunds Scoutkår 1912. Efter att ha flyttat runt på olika adresser fick stocksundsscouterna en fast boplats 1945 i en stuga som invigdes av Folke Bernadotte och som fortfarande ligger i Stockbyparken. Här har många generationer av pojk- och flickscouter, vargungar, blåvingar och seniorscouter tränats i samarbete, solidaritet och friluftsliv. Tack vare ett stort engagemang från ledare och scouter har kåren de senaste åren vuxit stadigt, från en handfull barn 2013 till runt 25 scouter 2018.