Terminsprogram hösten 2018

Höstens aktiviteter!

Möten äger rum tisdagar 18.15-19.45 i Scoutstugan i Stocksund om inget annat meddelas.
Tisdag 28.8: Prova På. Samling vid scoutstugan kl 18.15.
Tisdag 4.9: Prova På. Samling vid scoutstugan kl 18.15.
Övriga programpunkter kommuniceras under vecka 34.