Vårterminen 2020

Under hösten 2019 provade vi att låta Spårarna ha en egen dag, vilket visade sig fungera bra! På vårterminen 2020 kommer Upptäckare och Äventyrarna ha möten tisdagar, medan Spårarna (åk. 2-3) har möten på onsdagar.